Wie zijn wij?

Pluralistische vereniging die als doel heeft:

  •     Aan andere ouders (van LGBT+-jongeren) tonen dat we onvoorwaardelijk achter onze kinderen staan.
  •     Samen met andere ouders (die al dan niet een kind hebben dat LGBT+ is) of met personen die zich betrokken voelen tot het LGBT+-thema bij jongeren zoals leerkrachten, ons daadwerkelijk inzetten voor acties en activiteiten die zorgen voor meer begrip, verdraagzaamheid en respect voor LGBT+-jongeren. We houden ons daarom de laatste jaren intensief en op vrijwillige basis bezig met het organiseren en coördineren van de campagne PAARS (zie ‘Onze activiteiten’).
  •     Ouders (van LGBT+-jongeren) sensibiliseren, wat betreft het aanvaarden van LGBT+-jongeren.
  •     Studenten helpen met hun eindwerk of onderzoek rond het LGBT+-thema bij jongeren.
  •     Ouders van LGBT+-jongeren opvangen en hen een antwoord bieden op hun vragen en twijfels.

Oproep

Wil je met ons meewerken aan een samenleving waar LGBT+-jongeren zichzelf kunnen zijn? Contacteer ons!