Trotse Ouders werkte o.a. mee aan afstudeerproject studentenOut bij Ouders

Op 6/12/’17 hadden acht Trotse Ouders een gesprek met vier laatstejaarsstudenten Toegepaste Psychologie; drie uit Antwerpen en één uit Gent, waarbij die laatste op dat moment ook stage deed bij de Holebifoon (het huidige Lumi).

De studenten kwamen bij toeval bijna gelijktijdig bij Trotse Ouders terecht, met de vraag om rond een vrijwel gelijkaardig thema voor hun afstudeerproject met ons samen te werken. Ze spitsten zich daarbij toe op de coming-out van LGBT+-jongeren en de eventuele moeilijkheden die daarmee gepaard kunnen gaan.

Vaak zorgt die coming-out bij ouders voor verwarring en weten ze niet goed hoe ze op de juiste manier moeten reageren.

De vraag van de studenten was: 'Wat kunnen we bijdragen om ouders en LGBT+-jongeren te helpen, met als doel: de coming-out te vergemakkelijken?'

De studenten wilden de resultaten ook als psycho-educatief pakket aan scholen aanbieden en op een website zetten.

Focusgroepen

Om een antwoord op hun onderzoeksvraag te formuleren, werkten de studenten met zgn. focusgroepen: groepjes van een zestal personen met telkens enkele van de studenten als begeleiders. Enerzijds bestond een focusgroep uitsluitend uit ouders van LGBT+-jongeren en anderzijds uitsluitend uit jongeren die zich geout hadden als LGBT+. Bedoeling was om open, veilige gesprekken te voeren, waarin gezocht werd hoe beide groepen het coming-outproces ervaren hebben.

Het uiteindelijke resultaat werd een interessante website voor LGBT+-jongeren en hun ouders, om hen te helpen bij het coming-outproces:
www.outbijouders.wordpress.com.

We danken de studenten en hun begeleiders voor hun inzet!